KLUBBEN ER MEGET TAKNEMLIG FOR DE SPONSORATER VI HAR MODTAGET:


Sponsorat af 6 nye Eques sadler til rideskolen:

Ryttersturen og Eques

Sponsorat til delvis indkøb af 2 rideskoleheste:

Gentofte Kommunes Klubrumspulje

Sponsorat af vores rideskolehest Gandur:

Sportgoodsfonden

Sponsorat af vores rideskolehest Kai:

Kai Houmann Nielsens Fond

Sponsorat af vores rideskolehest Salka Valka:

Friluftsrådet

Sponsorat af 4 nye sadler til rideskolen inkl underlag, gjorde og stigremme:

Lokalforeningspuljen Friluftsrådet

Sponsorat til klubbens drift og indkøb af ny rideskolehest:

Domutech A/S

Sponsorat til indkøb af 2 rideskoleheste:

DIF og DGI´s foreningspulje