BESTYRELSEN PÅ ORDRUPDAL RIDEKLUB

Bestyrelsen varetager retningslinjer for klubben og har som vigtigste fokusområde,

at Ordrupdal Rideklub skal være et dejligt sted at være for alle, både børn og voksne

– og ikke mindst vores kære heste.


Ingeborg Gade (ejer af Bláus)

Bestyrelsesformand

– Kontaktperson for daglig leder

– Generelle anliggender, herunder kontakt til kommunen

– Personaleanliggender


Christina Andersen (ejer af Ástsæl og Fjöður)

Næstformand

– Kontaktperson for daglig leder

– Kontaktperson for aktivitetsudvalg

– Kommunikation og sociale medier


Lise Nøhr Larsen (part på Krafla)

Bestyrelsesmedlem

– Kasserer

– Referent

– Økonomiske anliggender, ansvarlig for bogføring

– Bygningsansvarlig


Christina Yhman Kaarsberg (Part på Reifnir)

Bestyrelsesmedlem

– Sekretær (fastsætter dagsorden for møder og sørger for indkaldelse)

– Kommunikation og sociale medier


Anne-Marie Vangsted (rideskolerytter)

Bestyrelsesmedlem

– Økonomiske anliggender

– Rideskolen


Tine Raabyemagle (rideskolerytter, rideskolepart på Magnús)

Suppleant

– Kontaktperson for børn og unge (ungdomsudvalget)