VIGTIG INFORMATION TIL HESTEEJERE PÅ ORDRUPDAL:

Der er plads til 70 heste på Ordrupdal Rideklub.

Ca.53 bokse er til private heste.

 

Ordrupdal Rideklubs åbningstider: 07-22. Ridehus/bane skal forlades 30 min. før lukketid. 

- Er du den sidste, der forlader en stald, skal du slukke lyset.

- Er du den sidste, der forlader OD om aftenen, skal du slukke lyset de steder, der er tændt lys - også det på gårdspladsen.


Hesteloven:

- Det er dit ansvar som hesteejer, at din hest motioneres min. 2 timer min. 5 gange om ugen.

 

Hestepas:

- Hestens pas skal afleveres til personalet og opbevares altid aflåst på matriklen. 

- Alle heste være udelukket for konsum, så snart det er muligt.  

- Hestepasset skal følge hesten og fremskaffes umiddelbart i forbindelse med kontrolbesøg af myndigheder eller ved veterinær behandling.

- Ved ud- og indlevering af pas kontaktes staldpersonalet.

 

Forsikring:

- Det er lovpligtigt at at have ansvarsforsikring på din hest. Udover ansvarsforsikring kan man tilkøbe sygeforsikring og ride-uanvendelighed.

 

Indkøring:

- Man er som hesteejer selv ansvarlig for deltagelse i sin hest indkøring på ny fold. Personalet hjælper og rådgiver selvfølgelig.

- En ny hest skal stå isoleret i mindst 7 dage før den kan indkøres på ny fold, pga. smitterisiko.


Boksen:

- Vær opmærksom på, at  din hest drikker af sin vandkop. Rengør den jævnligt. Tjek at den giver nok vand.

- Boksskiltet skal være udfyldt korrekt. Her kan man også udfylde i forhold til foder osv. Kontakt personalet for hjælp med ændringer på skiltet. 

 

Dyrlæge:

- Det er ejers eget ansvar at tilkalde dyrlæge. Personalet kontakter ejer hvis der opdages sygdom eller skader. 

- Hvis der er akut skade eller sygdom og ejer ikke kan kontaktes kan personalet ringe efter dyrlæge på ejers regning uden godkendelse jf. hesteloven. 


Foder:

Se produktkort:

HorsePro Compete og care 2022_Produktkort_Compete__Care_1644501693.pdf

HorsePro Fiberplus 2022_Produktkort_Fiber_Plus_1644501962.pdf


- Det anbefales at tildele sin hest b-vitamin i pelsskift perioder og at tildele elektrolytter hvis hesten har svedt meget, hårdt arbejde eller varme perioder. 

- Det anbefales at have en saltsten i boksen.

- Det anbefales at give sin hest loppefrøskaller enten jævnligt eller som en kur årligt. Dette fordi vi har sandfolde på OD og for at forebygge/forhindre sandophobning i hestens tarme. 

  

Ormestrategi:

- Hvert forår bliver der taget gødningsprøver på OD og givet ormekure til dem der med orm.

- Hver efterår bliver der givet ormekur til alle heste. 

- Betaling er eksklusiv boksleje. 

 

Obligatorisk vaccination:

- I marts får alle heste på OD den årlige obligatoriske vaccine. Hesten skal ikke rides svedig i 24 timer efter vaccinationen. Alle heste uden undtagelse bliver vaccineret denne dag. Faktura for vaccination bliver sendt ud på mail.

 

Tandlæge:

- Hesteejer står selv for tandlægebesøg. Der anbefales et årligt tandlægebesøg. 

 

Smed:

- Hesteejer står selv for at bestille smed. Det er ejers ansvar at der bliver ryddet op på staldgangen efter smed.  

- Det anbefales at bruge mordax om vinteren ved ridning til dyrehaven.

 

Lus:

- Når vinteren nærmer sig, begynder sæsonen for lus og det forventes, at du behandler din hest omgående, hvis du ser hårtab - typisk er det på halsen, bringen og flanken, der oftest ses tegn på lus. Lus kan behandles med midler som f.eks. Spotinor. For at købe Spotinor, skal du have en recept fra din dyrlæge. 

 

Svamp og ringorm:
I efterårs- og vintermånederne er det sæson for svamp pga det fugtige vejr. Da svamp smitter, er det vigtigt at behandle hesten. Dette gøres ved vask med Imaverol, som kan købes i håndkøb på Apoteket.
 

Sygdom
- Ved sygdom bliver OD nødt til at tage de påkrævede forholdsregler for at undgå smitte til andre heste. 

- Alle tiltag vil blive i samråd med ejer - men OD har ret til at beskytte besætningen for smittefare. 

 

 Sommer på OD

 - Der er lukket på Ordrupdal i juli måned. Du skal selv finde sommergræsning til din hest. 

- Hvis du ønsker at holde længere ferie end kun juli måned, skal dette varsles iht. vilkår i kontrakten.

- Det er vigtigt at græsse hesten ind for at undgå maveproblemer eller i værste fald forfangenhed.

 

Faciliteter på OD:

- 8 luftefolde på matriklen

- 1 udendørsbane

- 1 ridehus 

- 2 motionsfolde/græsfolde(Ermelunden og Ordrup Krat)

 

Ermelunden

- 3 græsfolde der ligger ved Ermelundsvej i Charlottenlund. Det tager ca. 35 minutter at gå/ride derover via villaveje.

Ordrup Krat

- 2 folde. Den ene ligger op mod Klampenborgvej og den anden mod Galopbanen. Der må ikke fodres med wrap.


Begge foldeområder kan bookes på hjemmesiden. Altid tjek op på hegn og vand når hestene sættes på foldene. Brug af foldene er på eget ansvar.

I perioden fra November til Maj må der ikke overnattes på foldene, fordi der ikke er mulighed for tørt leje at ligge på. jvf ”ny hestelov”

 

Dyrehaven

- Når man har hest på OD, er det Dyrehaven, der er vores ”tur-paradis”. For at ride ”lovligt” i Dyrehaven skal du have et ridekort. Dette kan du købe på: https://netbutik.nst.dk/ridekort

- I perioden 15/5 – 1/8 må der kun rides på stier i Dyrehaven p.g.a. kid, der kan ligge i græsset.

- Husk at hold dig opdateret ang. regler for ridning i Dyrehaven.


Udstyr

- Har du udstyr på OD, bør du være opmærksom på, at det sker for egen risiko. Vi anbefaler, at du så vidt det er muligt, låser dit udstyr inde - eller fast. 

Man kan evt købe en lås til sin sadel.

 

- Til din boks har du et tilhørende skab til udstyr.

 

Loftet på Westernstalden:

- Du har dit skab, men skulle du have brug for mere plads, er der mulighed for at stille en kasse/skab op på loftet af westernstalden. Dette skab/boks skal være tydeligt mærket med navn og telefonnummer. De skabe/kasser der ikke er tydeligt navn og telefonnummer på, bliver kasseret på den årlige arbejdsdag.

- Der må ikke ligge løse ting på loftet.

- Ønsker du at have ekstra foder stående, skal dette opbevares i en tæt beholder, så der ikke kan komme mus og rotter i det.

 

Rytterstue:

- OD`s rytterstue er for alle.

- Sørg for at holde orden.

- Sluk lyset hvis du er den sidste, der forlader rytterstuen.

- Der er opvarmning i rytterstuen, så sørg for at lukke vinduer og dør, når du har åbnet dem.

- Ved overnatninger skal daglig leder godkende inden.

 

Toilet:

- Toilettet for OD´s medlemmer findes i enden af Westernstalden

- Der er opvarmning på toilettet, så husk at lukke vindue og dør og sluk lyset, når du forlader det.

- Hold orden

 

Traditioner på OD: - 1 gang om året er der arbejdsdag på OD. Her ”shiner” vi OD op og gør det ekstra hyggeligt. Vi afslutter dagen med fælles hygge med lidt mad. Det er obligatorisk at deltage. Spisning er frivillig. Er man forhindret i at deltage er man velkommen til at sende en substitut. Deltager man ikke, vil man blive opkrævet et givent beløb det pågældende år.

 

Kurser:

- Flere gange om året bliver der arrangeret kurser på OD. Det kan være alt fra trailertræning, longeringskursus, ridemærker, horsemanship til                    undervisning med diverse professionelle. Dette bliver slået op på hjemmesiden hvor man også tilmelder sig. Skulle du have særlige ønsker eller idéer til kurser, er du meget velkommen til at kontakte daglig leder. 


 

- Nyttige links:

- Ordrupdal Rideklub - http://www.ordrupdal.com

- Guide til den nye hestelov - https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Guide_lov.pdf

- Skov-og naturstyrelsen - https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/ridning/

- Dansk Islandshesteforening - http://www.islandshest.dk/

- Sporti - http://www.sporti.dk/