YDELSER PÅ ORDRUPDAL RIDEKLUB PYTTUR

01-11-2020

 

 Dette er et tillæg til opstaldningskontrakten, indgået mellem opstaldningsstedet og opstalder, og specificerer opstaldningsstedet ydelser og priser.

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag kl. 7-22. Ridehus og bane kl. 7-21.30

Lørdag - Søndag kl. 7-20. Ridehus og bane kl. 7-19.30

 

TELEFONTID:

Mandag - torsdag kl. 12.30-14.

Er det ikke muligt at kontakte daglig leder i dette tidsrum, så skriv en mail på info@ordupdal.com. Ved akutte situationer skriv en sms, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

 

STALDPERSONALETS KONTAKTTID:

Mandag-Søndag 7-14, 18-20.30 november-april

Mandag-Søndag 7-14, 20-21.30 april-november

 

Boksleje:

Bokslejen udgør kr. 3450,- pr. måned med undtagelse af juli måned.

Bokslejen betales månedsvis forud.

 

I bokslejen er inkluderet betaling for følgende ydelser:

 

• Leje af boks

 

• Fodring 2 gange dagligt i boks samt wrap på fold

 

• Udmugning af boks

 

• Fold ind-og-udlukning

 

• Ret til at benytte Ordrupdal Rideklubs faciliteter

 

Bokslejen inkluderer således ikke fx udgifter til dyrlæge, beslagsmed, sadelmager, på eller aftagning af dækkener, tildeling af medicin eller særligt foder.

 

FODRING:

Der fodres tre gange dagligt kl 7 i boks, wrap på fold og kl 20.

Kl 7 og kl 20 fodres med kraftfoder.

Kl 7, kl 16 og kl 20 fodres med wrap.

 

Kraftfoderet er en islænder müsli blanding til den gennemsnitlige islænder med moderat ydelse.

Til heste udenfor denne gruppe anbefales det at supplere med tilskudprodukter.

 

FOLD:

Hestene lukkes ud på luftefold mellem kl. 8 og kl 9. Hestene trækkes ind på stald mellem kl. 18.30 og kl. 20 i vinterhalvåret og kl 20-21.30 i sommerhalvåret.

 

STRØELSE:

Boksene strøes med træpiller, som gives efter behov, som vurderes af staldpersonalet.

 

TILLÆGSYDELSER:

Hvis opstalders hest og/eller opstalder selv har særlige behov, kan der indgås skriftlig aftale med opstaldningsstedets leder om særlige ydelser, herunder honorering heraf. Det kræver en skriftlig aftale, som begge parter tiltræder. Som udgangspunkt vil betaling for disse tillægsydelser blive opkrævet forud sammen med bokslejen.

 

MEDICINAFTALE:

Der kan efter omstændighederne og for så vidt opstaldningsstedets personale har tid, indgås særlig aftale om tildeling af medicin og/eller pleje af syg hest. Der skal indgås en særlig skriftlig aftale herom mellem opstalder og opstaldningsstedets leder, herunder aftale om honorering. Som udgangspunkt vil betaling for denne tillægsydelse blive opkrævet forud sammen med bokslejen.

 

DEPOSITUM:

Ved indgåelse af opstaldningskontrakt betales et depositum for leje af boks på kr. 3.450.

 

Depositum for leje af boks tilbagebetales, når parternes gensidige forpligtelser, herunder rengjort boks, krybbe og vandkop, er opfyldt og opstaldningskontrakten ophørt, forudsat at opstalder ikke er opstaldningsstedet noget beløb skyldig.

 

Er boksen ikke rengjort ved flytning, trækkes 500,- kr fra depositum for boks.

 

Depositum for leje af skab udgør kr. 1.200.

 

Depositum for skab tilbagebetales, når alle nøgler til skabet er afleveret af opstalder til opstaldningsstedet.

 

MIDLERTIDIG FLYTNING AF HEST:

Ved opstalders midlertidige flytning af hest af kortere varighed, dvs. mindre end en måned, gives ingen prisreduktion i bokslejen.

 

Der gives en reduktion på kr. 1000 pr. måned, hvis hesten flyttes for en hel måned (en hel kalendermåned), og dette meddeles opstaldningsstedet mindst en måned i forvejen. Ellers gives der ingen reduktion.

 

Der gives en reduktion på kr. 2400 pr. måned, hvis hesten flyttes for en længere periode på grund af en hests langvarige skade.

 

Der gives en reduktion på kr. 2050 pr. måned i juli måned, hvor Ordrupdal holder lukket.

 

At hesten vil blive flyttet, skal varsles til den daglige leder senest 8 dage før, opstalder flytter hesten.

 

Periodevis prisreduktion indebærer ret til (gen)opstaldning i den med opstaldningsstedet aftalte boks, men giver naturligvis ikke opstalder mulighed for rådighed over boksen i den ikke benyttede periode, hvor opstaldningsstedet således har fuld ret til at benytte boksen til anden side, hvis mulighed byder sig.

 

ARBEJDSDAG:

Den årlige arbejdsdag er obligatorisk. Møder en opstalder eller en repræsentant for denne ikke op, opkræves er gebyr på 100,- kr.

 

MOMS: Alle ovennævnte priser er inklusiv moms.