YDELSER PÅ ORDRUPDAL RIDEKLUB PYTTUR

01-11-2020

 

 Dette er et tillæg til opstaldningskontrakten, indgået mellem opstaldningsstedet og opstalder, og specificerer opstaldningsstedet ydelser og priser.

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag kl. 7-22. Ridehus og bane kl. 7-21.30

Lørdag - Søndag kl. 7-20. Ridehus og bane kl. 7-19.30

 

TELEFONTID:

Mandag og onsdag kl.10.30-12.30

Er det ikke muligt at kontakte personalet i dette tidsrum, så skriv en mail på info@ordupdal.com. Ved akutte situationer skriv en sms til daglig leder på 27529551, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

 

STALDPERSONALETS KONTAKTTID:

Mandag-Søndag 7-14 og 19-20. 

 

Boksleje:

Bokslejen betales månedsvis forud.

Se pris under fanen "Opstaldning Betaling".

Der betales et boksreservationsgebyr i juli. 

 

I bokslejen er inkluderet betaling for følgende ydelser:

 

• Leje af boks

 

• Fodring med vitaminer/mineraler i boks, wrap på fold om dagen samt wrap til natten i boksen.

 

• Udmugning af boks

 

• Fold ind-og-udlukning

 

• Ret til at benytte Ordrupdal Rideklubs faciliteter

 

Bokslejen inkluderer således ikke fx udgifter til dyrlæge, beslagsmed, sadelmager, på eller aftagning af dækkener, tildeling af medicin eller særligt foder.

 

FODRING:

Der fodres med wrap på foldene og i boksene.

Der fodres fra 1.august 2022 med salvana Icelandic Balance vitamin/mineral blanding i boksen 1 gang i døgnet.

Yderligere foder kan tilkøbes eller gives selv.  

 

FOLD:

Hestene lukkes ud på luftefold begyndende kl.8. Hestene trækkes ind på stald startende kl.19.

 

STRØELSE:

Boksene strøes med træpiller, som gives efter behov, som vurderes af staldpersonalet.

 

TILLÆGSYDELSER:

Hvis opstalders hest og/eller opstalder selv har særlige behov, kan der indgås skriftlig aftale med opstaldningsstedets leder om særlige ydelser, herunder honorering heraf. Det kræver en skriftlig aftale, som begge parter tiltræder. Som udgangspunkt vil betaling for disse tillægsydelser blive opkrævet forud sammen med bokslejen.

 

MEDICINAFTALE:

Der kan efter omstændighederne og for så vidt opstaldningsstedets personale har tid, indgås særlig aftale om tildeling af medicin og/eller pleje af syg hest. Der skal indgås en særlig skriftlig aftale herom mellem opstalder og opstaldningsstedets leder, herunder aftale om honorering. Som udgangspunkt vil betaling for denne tillægsydelse blive opkrævet forud sammen med bokslejen.

 

DEPOSITUM:

Ved indgåelse af opstaldningskontrakt betales et depositum for leje af boks på 1 måneds boksleje.

 

Depositum for leje af boks tilbagebetales, når parternes gensidige forpligtelser, herunder rengjort boks, krybbe og vandkop, er opfyldt og opstaldningskontrakten ophørt, forudsat at opstalder ikke er opstaldningsstedet noget beløb skyldig.

 

Er boksen ikke rengjort ved flytning, trækkes 500,- kr fra depositum for boks.

 

Depositum for leje af skab udgør kr. 1.200.

 

Depositum for skab tilbagebetales, når alle nøgler til skabet er afleveret af opstalder til opstaldningsstedet.

 

MIDLERTIDIG FLYTNING AF HEST:

 At hesten vil blive flyttet, skal varsles til den daglige leder senest 8 dage før, opstalder flytter hesten.

 

Periodevis prisreduktion indebærer ret til (gen)opstaldning i den med opstaldningsstedet aftalte boks, men giver naturligvis ikke opstalder mulighed for rådighed over boksen i den ikke benyttede periode, hvor opstaldningsstedet således har fuld ret til at benytte boksen til anden side, hvis mulighed byder sig.

 

Se priser under fanen "Opstaldning Betaling 

 

ARBEJDSDAG:

Den årlige arbejdsdag er obligatorisk. Møder en opstalder eller en repræsentant for denne ikke op, opkræves er gebyr.

 

MOMS: Alle ovennævnte priser er inklusiv moms.