Opstaldning

På Ordrupdal Rideklub opstalder vi islandske heste. Her står omkring 70 vallakker og hopper opstaldet, hvoraf ca. 17 af dem er rideskoleheste, mens resten er privatejede. Privathesteejerne er i alle aldersgrupper og har på tværs af alder, køn, erfaring osv. stor glæde af hinanden, om det så angår hestepleje, ridekunst, ridemakkere eller blot hygge.

Vi gør meget ud af at skabe gode rammer for både heste og ryttere gennem gode faciliteter og velordnede forhold, gennem masser af forskelligartede undervisningstilbud, samt sociale aktiviteter i løbet af året.

Hvis man er interesseret i opstaldning er man velkomme til at kontakte bestyrelsen om muligheder for at blive skrevet op på en boksventeliste.

Kriterier for venteliste:

· Hvis man køber en rideskolehest tilbydes man som udgangspunkt opstaldning, hvis hesten i forvejen trives på Ordrupdal.

· Hvis man opsiger sin boks ved salg af sin hest, kan boksen overdrages til køber.

· Hesteejere der i forvejen har hest på OD følger almindelige ventelistekriterier for hest nr 2 eller 3.

· Der bliver vurderet hvilket køn på hesten der kan få plads afhængig af forhold på foldplads. (F.eks er der plads til hhv en vallak eller hoppe på folden).

Gratis plads foran på ventelisten for opstaldere som skal væk i en længere, men afgrænset periode. 

Denne mulighed er for opstaldere som har en (godkendt af daglig ledelse) god grund til at fraflytte i længere periode og inden fraflytning tilkendegiver at de ønsker at komme tilbage. Man kan ikke komme foran på ventelisten, ved at tilkendegive sin interesse efter fraflytning.
Dette er en mulighed for at tilgodese vores medlemmer, som har ønske om f.eks. efterskole.
Gratis "for"plads på ventelisten giver ingen ret til boks på specifikt tidspunkt.
Man vil aldrig kunne have indflydelse på hvornår boksen vil være ledig.
Man vil blive tilbudt en boks når der bliver plads i stalden.

 

Ønsker man at se venteliste kan den rekvireres ved at sende mail til bestyrelsen.

Der findes ikke en venteliste til køb af vores rideskoleheste. Når heste kommer til salg annonceres dette her på hjemmesiden og i medlemsgruppen på Facebook. Herefter kan man vise interesse ved at sende en mail til bestyrelsen@ordrupdal.com. Bestyrelsen og daglig leder vil vurdere det rette match af hest og køber med udgangspunkt i b.la alder/erfaring/evt forældredeltagelse samt et spørgeskema.