Nyttig information til nye hesteejere

 
 
- Ordrupdal (OD):

- På OD er der ca. 70 heste. 19-20 af dem er rideskoleheste og resten privatheste.

 

- OD´s åbningstider:

- Mandag - fredag fra 7-22. Ridehus og bane skal forlades senest 21.30

- Lørdag - søndag fra 7-22. Ridehus og bane skal forlades senest 19.30

 

- Daglig leders telefontid er mandag - torsdag fra 12.30-14. Telefon 27507535

- Er det ikke muligt at kontakte daglig leder i dette tidsrum, så skriv en mail på info@ordrupdal.com.

- Ved akutte situationer skriv en sms, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

- Skriv eller bekræft ALLE aftaler på e-mail. Du kan som udgangspunkt ikke regne med, at beskeder på gårdsplads - eller via sms bliver husket.

- Gode ideer, kommentarer, initiativer m.v. er naturligvis altid velkomne.

 

- I tidsrummet 7-14 og 18.30-20 i vinterhalvåret vil der altid være en staldmedarbejder til rådighed. 

- I tidsrummet 7-14 og 20-21.30 i sommerhalvåret vil der altid være en staldmedarbejder til rådighed.  

 

- Ankomst til OD:

- Tidspunkt for ankomst af ny hest skal altid aftales med daglig leder senest en uge før, at hesten ankommer.

 

- Husk at have relevant dokumentation parat - underskrevet opstaldningskontrakt, pas inkl. stemplet vaccinationer, udelukket fra konsum,        gødningsprøve. Se mere i opstaldningskontrakten.

 

- Hestepas:

- Hestepasset skal følge hesten. I hestepasset skal hestens vaccinationer være stemplet. Hestens skal have tre basisvaccinationer, før      den kan nøjes med 1 årlig vaccination.

 

- Basisvaccinationsprogrammet skal være som følgende:

·      Første basisvaccination

·      Anden basisvaccination gives mellem 21-92 dage efter første vaccination

·      Tredje basisvaccination gives mellem 5-6 mdr og 21 dage efter anden basisvaccination.

 

- På Ordrupdal skal alle heste være udelukket for konsum. Det skal været stemplet og underskrevet i passet.

 

- Hestepasset skal følge hesten og fremskaffes umiddelbart i forbindelse med kontrolbesøg af myndigheder eller ved veterinær behandling.

 

- Som udgangspunkt skal hestepasset altid opbevares på Ordrupdal. Er hesteejeren ikke interesseret i dette, kan hesteejeren lave en skriftlig      aftale med Mette om, at hesteejer selv er ansvarlig for at kunne fremskaffe hestepasset umiddelbart i forbindelse med kontrolbesøg af    myndighederne eller ved veterinær behandling. Konsekvensen, ved at passet ikke kan fremskaffes umiddelbart ved kontrolbesøg, er indskærpelse    eller i grove tilfælde politianmeldelse. Indskærpelser medfører et gebyr pålagt opfølgende kontrolbesøg.

 

- Ved ud- og indlevering af pas kontaktes staldpersonalet.

 

- Forsikring:

- Det er lovpligtigt at at have ansvarsforsikring på din hest. Udover ansvarsforsikring kan man tilkøbe sygeforsikring og ride-uanvendelighed.    Læs mere på de respektive forsikringsselskabers hjemmesider.

 

- Indkøring:

- Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for alle forhold i forbindelse med din hests velbefindende. Det betyder bl.a., at du skal overvåge, at            din hest bliver "kørt ind" på sin fold. Dette er for at at undgå skader og sikre, at det er den rette fold til din hest.

- Vær opmærksom på, at  din hest drikker af sin vandkop. Nogle heste har brug for noget tid til at vænne sig til at drikke af vandkopperne. 

- På alle boksdøre er der et grønt skilt, som du bedes udfylde, når din hest flytter ind i boksen. Disse telefonnumre vil såvidt muligt blive kontaktet,        hvis der bliver behov for dyrlæge eller smed, hvis der skulle opstå en akut situation omkring din hest.

 

  Bemærk at det er dit eget ansvar at holde din hests vandkop, krybbe og vægge rene, samt tjekke at vandkoppen giver 8L vand i minuttet. Tjek af          vandkop kan gøres ved at stille en spand under vandkoppen, mens du trykker på vandkoppen. Kontakt staldpersonalet hvis den ikke virker, som            den skal.

 

- Dyrlæge:

- På OD´s opslagstavle, ved indgangen til tribunen, findes telefonnumre på de mest brugte dyrlæger på OD samt telefonnumre. De fleste dyrlæger            har en døgnvagtsordning, hvis noget akut opstår udenfor almindelige åbningstider.

 

- Foder:

- På OD får heste typisk wrap(hø) morgen kl 7, wrap på foldene og igen, når de kommer ind fra fold og om  aftenen.

 

- Kraftfoder får de morgen og aften. Hvis du ikke har særlige behov/ønsker til mængden, vil din hest få  produktets anbefalede mængde til en hest med    let/moderat arbejde fordelt på fodringerne i boksen morgen og aften.

 

- Kraftfoderet er en islænder müsliblanding til den gennemsnitlige islænder med moderat arbejde. Det anbefales derfor at supplere med noget                   tilskudsfoder, hvis du har en hest udenfor denne gruppe f.eks en ældre hest, en unghest, en eksemhest m.v.

 

- Der tilbydes 1 kg wrap i boksen om morgenen og 2 kg om aftenen. Hvis du ønsker andre mængder, kontakt Mette og skriv det på skiltet på                  boksdøren.  

 

- Har din hest et særligt behov, så den er nødt til at blive trukket ind i løbet af foldtiden, kan det tilmeldes efter aftale med Mette. Betaling for denne        ydelse sker som automatisk træk. 

 

- Der må ikke gives foder/wrap/andet på gårdspladsen

 

- Der må ikke tages af wrap, foder eller strøelse. Kontakt en medarbejder, hvis du har brug for ekstra udover, hvad din hest får til daglig eller, hvis          din hest er på Ermelundsfolden eller Ordrup Eng og har brug for at få foder eller wrap med.

 

- Det lille ekstra til fodring:

·      Heste, der står på OD, får alt hvad de har brug for i deres daglige kost. Dog, er der alligevel nogle, der vælger at give sin hest ekstra tilskud 

          som f.eks hvidløg, olie, tang osv.. Det er ikke nødvendigt, men der kan være nogle tilskud, der for nogen heste er en god idé.

 

·      Hestene skifter pels hvert forår og efterår. I den periode kan det være en god idé at give dem ekstra B-vitaminer.

 

·      Der er saltsten på alle folde, men det er også en god idé at have en saltsten i boksen. Dette står hesteejeren selv for.

      ·    Det er en god idé at give sin hest loppefrøskaller. Enten forebyggende igennem hele året, eller som kur engang imellem.                                                   Loppefrøskaller forebygger, at din hest får sandophobning i tarmene (når de f.eks småspiser af sandet på foldene), og kan forebygge kolik.                     Loppefrøskaller kan købes i pulverform i diverse foderforretninger bl.a. Brogaarden i Gentofte (her kan du købe alt, hvad du har brug for                         af tilskud osv.), eller i granulat form på nettet hos: www.stovlsighestefoder.dk.

      ·    Når foråret kommer, kommer der også fluer. Hvis du ønsker at forebygge, at din hest bliver generet af fluer/hestebremser, kan du behandle                     din hest med Spotinor. Dette påføres på begge sider af manen og ved haleroden en gang om måneden i sommerperioden. For at købe                               Spotinor, skal du have en recept af din dyrlæge.    

- Ormestrategi:

- Hvert forår/efterår bliver der taget gødningsprøver på OD/givet ormekur. Der bliver tjekket for orm og sand i tarmene og efterfølgende efter        anbefaling fra dyrlæge givet kur til de heste, der har fået påvist orm. Der bliver sendt en faktura ud på mail for dette.

 

- Obligatorisk vaccination:

- Omkring 1 april får alle heste på OD den årlige obligatoriske vaccine. Hesten skal ikke rides svedig i 24 timer efter vaccinationen. Alle                       heste uden undtagelse bliver vaccineret denne dag. Faktura for vaccination bliver sendt ud på mail.

 

- Tandlæge:

- Normalt skal en hest tjekkes en gang om året. Man aftaler med sin tandlæge, hvor ofte ens hest har behov for  tandtjek.

- Hesteejer står selv for tandlægebesøg.

- Du kan som hesteejer lave en aftale med din tandlæge og et opslag, som andre hesteejere kan skrive sig  på.

- Der vil ved rideskolehestenes årlige tandtjek være mulighed for melde sin hest på dette tandlægebesøg. Hesteejer skal selv være tilstede.

 

- Smed:

- Hesteejer står selv for at bestille smed. På opslagstavlen ved tribunen, hænger der telefonnumre på de hyppigst anvendte smede på OD.

- Når det er glat, er er det ofte nødvendigt med mordax på ved ridning. Mordax er meget skarpe og kan forårsage alvorlige skader på andre                      heste. Derfor må ingen heste have mordax på, når de er på fold.

 

- Bemærk at det er hesteejers ansvar at sikre, at der er fejet søm op efter skoning. Kan man ikke selv være til stede, skal man sørge for en                         stedfortræder, der hjælper smeden med at finde den rigtige hest og rydde op - herunder fejning - og sørge for, at alle søm er fjernet.

 

- Lus:

- Når vinteren nærmer sig, begynder sæsonen for lus og det forventes, at du behandler din hest omgående, hvis du ser hårtab - typisk er det på                  halsen, bringen og flanken, der oftest ses tegn på lus. Lus kan behandles med midler som f.eks. Spotinor. For at købe Spotinor, skal du have en          recept fra din dyrlæge. 

 
- Svamp og ringorm:
   I efterårs- og vintermånederne er det sæson for svamp pga det fugtige vejr. Da svamp smitter, er det vigtigt at behandle hesten. Dette gøre ved          vask med Imaverol, som kan købes i håndkøb på Apoteket eller på dette link: 
 
- Sygdom
- Bliver din hest syg, vil vi tage de nødvendige forholdsregler for at undgå, at den smitter andre heste. F.eks placere den på sygefold, afskærme din          hests boks eller flytte din hest til en anden boks.

 

- Det bemærkes, at OD er et lille sted, hvorfor det derfor er svært at isolere heste

 

- Selvom vi har dygtige medarbejdere og hesteejere på OD, vil deres erfaringer ikke kunne erstatte en dyrlæges rådgivning. Søg derfor vejledning i          forbindelse med din hests helbred hos din dyrlæge. Husk at dispositioner vedr. din hests velbefindende altid er dit eget ansvar.

 

- Det er ikke tilladt forsætteligt at risikere at sprede smitte. Derfor skal retningslinjer fra den daglige leder vedr. interaktion med heste fra andre                besætninger f.eks. ved deltagelse i stævner ALTID overholdes.

 

 - Sommer på OD

 - Der er lukket på Ordrupdal i juli måned. Du skal selv finde sommergræsning til din hest. Det er meget forskelligt, hvor de forskellige hesteejere             vælger at have deres heste på sommergræs. Forhør dig gerne med andre hesteejere eller Mette, hvis du ønsker at høre mere om de forskellige steder.

 

- Hvis du ønsker at holde længere ferie end kun juli måned, skal dette varsles iht. vilkår i kontrakten.

 

- Det er vigtigt at græsse hesten ind for at undgå maveproblemer eller i værste fald forfangenhed. Brogaarden har et skema til, hvordan det                       anbefales af græsse ind.

 

- Faciliteter på OD.

- Ordrupdal har to motionsfolde (Ermelunden og Ordrup Krat), 8 luftefolde, en sygefold, en udendørs ridebane og et ridehus til rådighed

 

- Ermelunden

- er opdelt i 2 dejlige græsfolde der ligger ved Ermelundsvej i Charlottenlund. Det tager ca. 25 minutter at gå/ride derover via villaveje.

 

- Disse folde kan bookes på hjemmesiden under opstaldning.

 

- I juli måned når hestene skal på sommergræs bookes Ermelundsfolden under event på hjemmesiden. De hesteejere, der har booket                                  Ermelundsfolden til sommergræs, laver sammen en fodrings/opsynsplan.

 

- På fold 1 er der drikkekop og kar, og på fold 2 står der kar, man selv skal sørge for at fylde op. Der ligger en vandslange langs med foldene.                  Den kan man tænde/slukke for ved fold 1. Vandslangen har sammenkoblinger, så man kan skille den ad ved karrene, når de skal fyldes. Man                koordinerer internt, hvis flere heste skal stå sammen.

 

- Ordrup Eng består af to folde. Den ene ligger op mod Klampenborgvej og den anden mod Galopbanen. Foldene kan bookes på hjemmesiden              under opstaldning. Her er der vandkop på fold 1 og der er vandkar og vandslange til opfyldning. Her må ikke fodres med wrap.

 

- Fælles for motionsfoldene:

- Motionsfoldene er engarealer, hvor der er selvpasning. D.v.s. at det er hesteejerens ansvar at føre tilsyn, fodre og fjerne klatter. 

 

- I perioden fra November til Maj må der ikke overnattes på foldene, fordi der ikke er mulighed for tørt leje at ligge på. jvf ”ny hestelov”

 

- Det bemærkes at hestene på Ordrupdal til daglig er opdelt i hopper og vallakker på vores luftefolde. Vælger du at lukke din hest på fold med                  modsat køn eller heste, som din hest ikke har gået sammen med før, vil der være behov for ekstra opsyn sidestillet med indkøringsperioden, når din      hest kommer som ny hest på Ordrupdal.

 

- Det bemærkes:

·     At det er hesteejers eget ansvar at have sin hest på Ermelunden.

      ·  Det er dit ansvar som hesteejer, at din hest motioneres min. 2 timer min. 5 gange om ugen. Motionering kan være ridning, foldtid på                               Ermelundsfolden eller Ordrup Eng (Motionsfolde), eller en kombination af ridning og foldtid.

- Det gøres opmærksom på, at sandfoldene på OD´s område er luftefolde og tiden på disse altså ikke tæller med i de to timer.

 

Ridehus og ridebane:

- Ridning i såvel ridehus som på ridebane skal vige fra for rideskoleundervisning. Eventuel privatundervisning tilbydes af Ordrupdals tilknyttede            undervisere og kan bookes på Ordrupdals hjemmeside.

 

 - For at sikre at alle får mulighed for at motionere deres hest på vores banefaciliteter, er der tider forbeholdt privatryttere. Disse tider fremgår af              opslag samt bookingside på OD´s hjemmeside.

 

- Husk altid at fjerne klatter inden bane eller ridehus forlades.

 

- Lær ridehusreglerne udenad. Det gør det nemmere for alle.

 

- Er du den sidste, der forlader ridehuset, skal du slukke lyset på tribunen og lukke de yderste sorte døre.

 

- Er du den sidste, der forlader ridebanen, skal du slukke lyset. Kontakten sidder på den grå boks ved fold 6 - til højre for leddet.

 

- Dyrehaven

- Når man har hest på OD, er det Dyrehaven, der er vores ”tur-paradis”. For at ride ”lovligt” i Dyrehaven skal du have et ridekort. Dette kan du købe        på: https://netbutik.nst.dk/ridekort

  

- Husk ALTID at have dit ridekort med(evt. som foto på mobil). Du kan blive stoppet til kontrol i Dyrehaven. Ridekortet gælder også til andre skove      omkring København, hvis du ønsker at komme ud på tur.

 

- I perioden 15/5 – 1/8 må der kun rides på stier i Dyrehaven p.g.a. kid, der kan ligge i græsset.

 

- Når man rider i Dyrehaven er det en regel, at man tager ned i skridt, når man møder andre heste, gående, cyklende m.v. Det er normal kutyme at            vise respekt for hinanden og hilse på andre ryttere, når man passerer hinanden, hvilket altid skal foregå i skridt. Se regler for ridning i                              Dyrehaven : Klik på linket her for at læse reglerne for ridning i naturen - herunder Dyrehaven og stranden

- Der må ikke galoperes på grusstier 

Udstyr

- Har du udstyr på OD, bør du være opmærksom på, at det sker for egen risiko. Vi anbefaler, at du så vidt det er muligt, låser dit udstyr inde - eller fast.    Man kan evt købe en lås til sin sadel.

 

- Til din boks har du et tilhørende skab til udstyr.

 

- Løst liggende udstyr som f.eks. dækkener, spande, strigler m.v. må ikke findes i boksene. Ej heller skabe eller lignende må hænges op.

 

- Loftet på Westernstalden:

- Du har dit skab, men skulle du have brug for mere plads, er der mulighed for at stille en kasse/skab op på loftet af westernstalden. Dette skab/boks        skal være tydeligt mærket med navn og telefonnummer. De skabe/kasser der ikke er tydeligt navn og telefonnummer på, bliver kasseret på den              årlige arbejdsdag.

  

- Der må ikke ligge løse ting på loftet.

 

- Ønsker du at have ekstra foder stående, skal dette opbevares i en tæt beholder, så der ikke kan komme mus og rotter i det.

 

Rytterstue:

- OD`s rytterstue er for alle.

- Sørg for at holde orden.

- Sluk lyset hvis du er den sidste, der forlader rytterstuen.

- Der er opvarmning i rytterstuen, så sørg for at lukke vinduer og dør, når du har åbnet dem.

- Ved overnatninger skal Mette godkende inden.

 

- Toilet:

- Toilettet for OD´s medlemmer findes i enden af Westernstalden

- Der er opvarmning på toilettet, så husk at lukke vindue og dør og sluk lyset, når du forlader det.

- Hold orden

 

- Traditioner på OD: - 1 gang om året er der arbejdsdag på OD. Her ”shiner” vi OD op og gør det ekstra hyggeligt. Vi afslutter dagen med fælles      hygge med lidt mad. Det er obligatorisk at deltage. Spisning er frivillig. Er man forhindret i at deltage er man velkommen til at sende en substitut.      Deltager man ikke, vil man blive opkrævet 100 kr.

 

- Kurser:

- Flere gange om året bliver der arrangeret kurser på OD. Det kan være alt fra trailertræning, longeringskursus, ridemærker, horsemanship til                    undervisning med diverse professionelle. Dette bliver slået op på hjemmesiden hvor man også tilmelder sig. Skulle du have særlige ønsker eller            idéer til kurser, er du meget velkommen til at kontakte Mette.

 

- Hverdagen på OD:

- Det er generelt en god ide at mærke alle sine ting med navn/hestens navn. Skulle udstyr blive væk, kan det nemmere finde sin ejer, hvis der er                navn på. Der findes en kasse til glemte ting på tribunen i ridehuset.

 

- Ordrupdal.com:

- Er vores hjemmeside.

- Her foregår al information om nyheder, arrangementer m.m.

- Her tilmeldes opstaldning, deposita for skab, deposita for boks, holdtilmelding, tilmelding til events, undervisning, kurser osv.

 

- Facebook:

- Udover vores hjemmeside www.ordrupdal.com har vi også en side på Facebook, hvor vi har et ”forum” med dagligdags spørgsmål til hinanden.            Søg: Pyttur Ordrupdal Rideklub. Dog foregår al tilmelding/betaling osv. via vor hjemmeside.

 

- Leje af trailer: - Hvis man har behov for at leje trailer, hænger der nogle gange lapper på opslagstavlen. Skulle der ikke gøre det, kan der lejes              trailer med justerbar bagbom hos f. eks. Shell i Nærum. De har tlf.: 45 80 53 40.

 

- Det med småt:

- Det er generelt en rigtig god idé at mærke alle sine ting med navn/hestens navn. Skulle udstyr blive væk, kan det nemmere finde sin ejer, hvis der          er navn på. Der findes en kasse i ridehuset med ”glemte ting”.

 

- Husk at feje efter dig på gårdspladsen eller staldgangen, inden du rider.

 

- Er du den sidste, der forlader en stald, skal du slukke lyset.

 

- Er du den sidste, der forlader OD om aftenen, skal du slukke lyset de steder, der er tændt lys - også det på gårdspladsen.

 

- Der skal ALTID samles hestepærer og ryddes op både i ridehuset og på udebanen.

 

- Der må IKKE rides på fortov med din hest. Dog, er det ok at krydse. Skulle din hest komme til at lave hestepærer på fortovet, skal det                            fjernes/skubbes til side.

  

- Der må ikke rides på gangstien mellem OD og Kollegiehaven eller på stier i og langs med mosen.

 

- Hvis du ønske at longere og der er/kommer ryttere ind på banen, skal du spørge om det er ok, at du longerer på f. eks den ene banehalvdel. Det              samme gælder hvis du ønsker at stille spring op.

 

- Inden du benytter ridehuset skal du sætte dig ind i ridehusreglerne.

·      Der må ikke ryges på OD. Rygning på trods af forbud medfører en skriftlig advarsel til hjemmet

·      Det er forbudt at indtage alkohol på OD’s områder hvis man er under 18 år.

·      Det er ikke tilladt at færdes på OD’s områder eller ride i beruset tilstand.

·      Vi holder generalforsamling en gang om året, typisk midt i marts. Vi opfordrer alle til at deltage og bidrage til foreningslivet på OD.

·      Al færden på OD´s område er på eget ansvar.

 

 

Og til sidst men ikke mindst: VELKOMMEN TIL OD. Vi glæder os til at lære dig og din hest at kende!

 

- Nyttige links:

- Ordrupdal Rideklub - http://www.ordrupdal.com

- Guide til den nye hestelov - https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Guide_lov.pdf

- Skov-og naturstyrelsen - https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/ridning/

- Dansk Islandshesteforening - http://www.islandshest.dk/

- Sporti - http://www.sporti.dk/